عمومیکارت پستالویژه

عکس تبریک 22 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی و شرح روز به روز وقایع تا 22 بهمن

عکس تبریک 22 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی شرح روز به روز وقایع تا 22 بهمن

عکس تبریک 22 بهمن شرح روز به روز وقایع تا 22 بهمن

در اینبخش مجموعه ای از عکس تبریک 22 بهمن را جمع آوری کرده ایم، امروز عکس نوشته های زیبایی رابه مناسبت انقلاب اسلامی در روز 22 بهمن می‌بینیم و با وقایع مهم در ده روز مهم بهمن 57 آشنا می‌شویم. انقلاب شکوهمند اسلامی تا امروز پای برجا مانده و هرساله ودر روز 22 بهمن ماه مردم بـه خیابانها می‌آیند و اتحاد خود با جمهوری اسلامی ایران را فریاد می‌زنند، در ادامه با همراه باشید.

پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن

باوجود همه ی ناباوری‌ها و تمامی تلاش‌هایی که در سطح بین‌‌المللی برای حفظ رژیم شاه و پیشگیری از موفقیت امام خمینی بـه عمل آمد، انقلاب اسلامی در مرحله نخست مبارزات خویش در روز 22 بهمن پیروز گردید و از این جهت پیروزی آن بیشتر بـه یک معجزه شبیه بود تا تحولی عادی.

عکس تبریک 22 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی شرح روز به روز وقایع تا 22 بهمن

بجز امام‌خمینی و توده‌‌های بی‌شماری که خارج از تحلیل‌های معمول، بـه گفته‌‌ها و وعده‌های امام باور قلبی داشتند، عموم تحلیل‌گران سیاسی و همه ی کسانی که در رخدادها و حوادث ایران دخیل بودند وقوع چنین پیروزی را حتی تا روزهای واپسین عمر رژیم شاه ناممکن میدانستند. چنین بود که از صبحدم 22 بهمن 1357 خصومت با نظام نوپای اسلامی در پهنه‌ای گسترده آغاز شد.

عکس تبریک 22 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی شرح روز به روز وقایع تا 22 بهمن

عکس نوشته 22 بهمن عکس پروفایل

عکس تبریک 22 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی شرح روز به روز وقایع تا 22 بهمن

نهضتی که امام خمینی پرچمدار و پایه‌گذار آن بود، توانست در روز 22 بهمن غبار از چهره اسلام زدوده و سیمای حقیقی آنرا پس از 14 قرن بـه جهان تشنه عدالت بنمایاند. بهمین دلیل اسـت که انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام بعنوان «انقلاب امام خمینی» شناخته شده اسـت.

عکس تبریک 22 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی شرح روز به روز وقایع تا 22 بهمن

کارت پستال 22 بهمن

عکس تبریک 22 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی شرح روز به روز وقایع تا 22 بهمن

تاکنون هیچ یک از طرح‌های سیاسی و اقتصادی و نظامی آمریکا علیه ایران که غالباً با حمایت یا سکوت متحدان منطقه‌ای و جهانی آن کشور همراه بوده، بـه نتیجه نرسیده اسـت و بهمین دلیل اسـت که پس از گذشت سه دهه مقابله غرب با انقلاب، امروز تئوریسین‌ها و سیاستمداران اروپائی و آمریکائی بر ضرورت پذیرش و تحمل واقعیت انقلاب و جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه بین‌ المللی تاکید می‌کنند.

عکس تبریک 22 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی شرح روز به روز وقایع تا 22 بهمن

عکس های 22 بهمن پیروزی انقلاب

عکس تبریک 22 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی شرح روز به روز وقایع تا 22 بهمن

پیروزی شکوهمند 22 بهمن 57، حاصل عوامل بسیاری اسـت کـه مهم‌ترین انها عبارتند از: ایمان بـه خداوند متعال، رهبری روحانی متقی و فقیه آگاه؛ امام خمینی رحمه الله، اتحاد و همبستگی همه ی، اقشار ملت. استقامت و پایداری در راه خدا، تحمل مشکلات و… بر هیچکس پوشیده نیست کـه جمع شدن این عوامل در ملتی موجب نزول تاییدات غیبی الهی گردیده و پیروزی آنها بر دشمنان حتمی می‌شود.

عکس تبریک 22 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی شرح روز به روز وقایع تا 22 بهمن

عکس متن برای تبریک یوم الله 22 بهمن

عکس تبریک 22 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی شرح روز به روز وقایع تا 22 بهمن

3 بهمن 1357 «سه شنبه»: شورای سلطنت که برای حفظ رژیم سلطنتی در ایران تشکیل شده بود منحل گردید.

4 بهمن 1357 «چهارشنبه»: برای جلوگیری از حضور امام خمینی در میان مردم ایران ارتش فرودگاه مهرآباد رابه اشغال درآورد.

عکس تبریک 22 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی شرح روز به روز وقایع تا 22 بهمن

عکس تبریک برای 22 بهمن 57

عکس تبریک 22 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی شرح روز به روز وقایع تا 22 بهمن

5 بهمن 1357 «پنج شنبه»: دولت بختیار 3 روز فرودگاه‌های کشور را بست.

7 بهمن 1357 «شنبه»: تحصن روحانیون مبارز در دانشگاه تهران در اعتراض بـه بستن فرودگاهها آغاز شد.

عکس تبریک 22 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی شرح روز به روز وقایع تا 22 بهمن

شرح وقایع مهم در 22 بهمن ماه

عکس تبریک 22 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی شرح روز به روز وقایع تا 22 بهمن

9 بهمن 1357 «دوشنبه»: فرودگاه برای ورود امام خمینی بازگشایی شد. در پی اعتصابات و تظاهرات و راه‌پیمایی مردم که خواستار بازگشایی فرودگاه مهرآباد بودند، دولت بختیار فرودگاه مهرآباد را از اشغال نظامی خارج کرد.

عکس تبریک 22 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی شرح روز به روز وقایع تا 22 بهمن

روز شمار 22 بهمن

عکس تبریک 22 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی شرح روز به روز وقایع تا 22 بهمن

11 بهمن 1357 «چهارشنبه»: مأمور ارتش در خیابانهای تهران دولت برای ترساندن مردم و ایجاد حکومت وحشت با انجام رژه نظامیان در تهران و ترویج شایعه کودتا توسط ارتش دست بـه حیله دیگری برای انحراف مبارزات مردم ایران زد.

عکس تبریک 22 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی شرح روز به روز وقایع تا 22 بهمن

عکس نوشته تبریک 22 بهمن

عکس تبریک 22 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی شرح روز به روز وقایع تا 22 بهمن

12 بهمن 1357 «پنج شنبه»: ساعت 9 و 27 دقیقه و 30 ثانیه حضرت امام خمینی پس از پانزده سال تبعید پای بر خاک ایران گذاشتند. فرمانداری نظامی بر اثر فشار مردم راه‌پیمایی و تظاهرات را برای 3 روز آزاد اعلام کرد. نظامیان مستقر در تلویزیون بطور ناگهانی پخش مراسم استقبال را قطع کردند.

عکس تبریک 22 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی شرح روز به روز وقایع تا 22 بهمن

عکس پروفایل 22 بهمن

عکس تبریک 22 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی شرح روز به روز وقایع تا 22 بهمن

17 بهمن 1357 «سه شنبه»: بر اساس پیشنهاد شورای انقلاب، حضرت امام خمینی دولت موقت رابه مردم معرفی نمودند. دولت موقت بـه ریاست مهندس مهدی بازرگان تشکیل گردید.

19 بهمن 1357 «سه شنبه»: راه‌پیمایی مردم ایران در حمایت از دولت موقت انجام شد. نیروی هوایی ارتش با حضرت امام خمینی بیعت کردند. حضرت امام خمینی بـه زیارت حضرت عبدالعظیم «س» رفتند.

عکس تبریک 22 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی شرح روز به روز وقایع تا 22 بهمن

عکس تبریک 22 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی شرح روز بـه روز وقایع تا 22 بهمن

عکس تبریک 22 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی شرح روز به روز وقایع تا 22 بهمن

20 بهمن 1357 «جمعه»: طرفداران قانون اساسی با تجمع در استادیوم امجدیه «شهید شیرودی‌» دست بـه تظاهرات زدند. ساعت 9 شب سربازان گارد شاه بـه پادگان نیروی هوایی در شرق تهران «خ دماوند» حمله نمودند. مردم برا ی کمک بـه سربازان نیروی هوایی مسلح شدند.

21 بهمن 1357 «شنبه»: دولت بختیار زمان حکومت نظامی را افزایش داده و حکومت نظامی را از ساعت 4 بعدازظهر اعلام نمود. حضرت امام خمینی دستور شکستن زمان حکومت نظامی و حضور مردم در خیابان‌ها را صادر نمودند. در تهران و شهرستان‌ها بین سربازان گارد و مردم مسلح درگیری‌های بسیار شدید رخ داد.

22 بهمن 1357 «دوشنبه»: تهران صحنه جنگ خونین مسلحانه بین مردم و سربازان طرفدار رژیم پهلوی گردیده اسـت. با تسلیم تمامی نیروهای نظامی و پیروزی مردم مسلمان ایران رژیم ستمشاهی پس از 57 سال ستم و ستم متلاشی گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 4 =

دکمه بازگشت به بالا